Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ทั้ง

Read More »

สมัครแข่งขันการคัดเลือกทีมชาติสำหรับเตรียมทีมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๙

การแข่งขันการคัดเลือกทีมชาติสำหรับเตรียมทีมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19 ระเบียบการคัดเลือก คู่ชายและคู่หญิง ผลการแข่งขันประเภทคู่ผสม ผลการแข่งขันประเภทคู่ชาย ผลการแข่งขันประเภทคู่หญิง

Read More »

ประชาสัมพันธ์รายการ The 2nd PCU International University Bridge Trophy @ Home

ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันออนไลน์นานาชาติสำหรับนักกีฬาบริดจ์ระดับอุดมศึกษา รายการ The 2nd PCU International University Bridge Trophy @ Home แข่งขันวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ปิดรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://pcucommittee.com/bridgeathome

Read More »