Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค (ออนไลน์) รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเภทคู่เยาวชน)

การแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค (ออนไลน์) รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเภทคู่เยาวชน)

รับสมัคร วันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

รับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

รับสมัคร วันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

รับสมัคร วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565

รับสมัคร วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2565


Posted

in