Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย จัดคอร์สวิทยาศาสตร์กีฬา ด้านจิตวิทยากีฬา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้กับนักกีฬาทีมชาติ เพื่อเตรียมสู้ศึก 53rd APBF


Posted

in