Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค)กีฬาบริดจ์ระดับ 1 ประจำปี 2565

ประกาศ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้ดำเนินการแข่งขัน(ฝ่ายเทคนิค)กีฬาบริดจ์ระดับ 1 ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง


Posted

in