Contract Bridge League of Thailand

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

กีฬาบริดจ์ เริ่มต้นจากประเทศใดไม่มีหลักฐานระบุไว้แน่ชัด แต่คาดว่าเล่นกันครั้งแรกในยุโรปเมื่อประมาณ 144 ปีมาแล้ว พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ประเทศรัสเซีย อ้างว่าเป็นต้นคิดวิธีการเล่นบริดจ์ และประเทศตุรกีก็อ้างว่ามีการเล่นบริดจ์กันครั้งแรกที่กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล ฝรั่งเศสมีเกมคล้ายบริดจ์ชื่อ เคดีฟ ที่ ริเวียร่า  อย่างไรก็ตาม มีผู้กล่าวว่า กีฬาบริดจ์มีต้นกำเนิดมาจากเกมชื่อ วิสท์  (Whist) ซึ่งเล่นกันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2043 (ค.ศ.1500) เล่นกันแพร่หลายในหมู่พลเมืองที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

กีฬาบริดจ์มีการพัฒนาการเล่นเป็นลำดับมาจนถึง พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) เปลี่ยนวิธีการเล่นจากเดิมที่ผู้เล่นเป็นคนกำหนดหน้าทรั้มพ์ เป็นใช้การประมูลหน้าทรั้มพ์แทน เรียกว่า Auction Bridge  และพัฒนาเป็น Contract Bridge จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่วงการกีฬาบริดจ์จะต้องจารึกนามไว้ 2 คน คือ นายฮาโรลด์ เอส แวนเดอบิลด์ (Mr. Harold S. Vanderbilt) เป็นผู้วางหลักเกณฑ์การเล่นบริดจ์ เป็นผู้ให้กำเนิดวิธีการเล่นแบบ Contract Bridge ส่วนอีกคนหนึ่งคือ นายคัลเบิตสัน (Mr. Ely Culbertson) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งบริดจ์ เขาวางมาตรฐานการเล่นบริดจ์แบบมีระบบ เป็นผู้คิดวิธีการประมูลเพื่อถามรูปไพ่และถาม A ไปด้วยในคราวเดียวกัน (Asking Bid) และเป็นผู้คิดกฎแห่งความเป็นสัดส่วนกัน (Law of  Symmetry) เพื่อคาดคะเนการแบ่งเฉลี่ยของรูปไพ่ นอกจากนี้เขายังยกเลิกการประมูลแบบสามสองเชิง (Two Way Three Bid) หรือ Pre-emtive โดยสอนว่าการประมูลแบบนี้จะมี A ตัวเดียวในชุดทรั้มพ์เท่านั้น จะมี A อีกตัวหนึ่งในชุดอื่นไม่ได้  ซึ่งอะไรก็ตาม ที่คัลเบิตสันกล่าวในสมัยนั้นทุกคนเชื่อว่าถูกต้อง เป็นเรื่องที่ต้องรู้และจดจำให้ได้ เขาจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งบริดจ์ 

กีฬาบริดจ์เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย ครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 20 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  และเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงที่กีฬาบริดจ์แพร่หลาย และเป็นกีฬายอดนิยมโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ ประมาณ พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) หลังจากกลับมาประเทศไทย ท่านดำริให้เล่นกันที่วังพญาไท มีเจ้านายและข้าราชบริพารเล่นกันหลายคน ได้แก่ พระยาสุจริตดำรง ม.ล.ปิ่น  มาลากุลฯ นายกวด  หุ้มแพร เป็นต้น ต่อมาบริดจ์แพร่หลายมากขึ้นในหมู่นิสิตนักศึกษา และประชาชน จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 กว่าปีแล้ว

หลังจากเล่นกีฬาบริดจ์กันไประยะหนึ่งจนถึง พ.ศ. 2489 หม่อมเจ้าเจษฎากร  วรวรรณ ดำริว่า ควรจะจัดตั้งสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขึ้น  แต่ปรากฏว่าขาดผู้สนับสนุน และท่านประสบอุบัติเหตุสิ้นพระชนม์ไปก่อน ต่อมาวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2491  เรือเอกฮันเตอร์ (Lieutenant Senior Grade William H. Hunter) ผู้ช่วยทูตทหารเรืออเมริกัน เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขึ้นโดยได้รับฉันทานุมัติจาก ผู้แทนสโมสร/สมาคมทุกคนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายทวี  แรงขำ นายแพทย์เฉลิม บูรณานนท์  นาวาเอกสรรใจ  บุนนาค (ยศขณะนั้น) และนายบุญมา  วงศ์สวรรค์ หลังจากนั้นได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม และได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ก่อตั้งได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491