C. W. Pisessith Cup Kids Team
 
China (CHINA RDFZ2)
       
HU JICHAO HU JICHAO      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
QI CHENTONG HUANG JUNCAN YANG YUEKAI LIU XUANCI WANG ZIAO ZHANG ZHAOKE
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Last Update: 12 Febuary, 2019