Khunying Esther Cup Youngster Team - Download System
 
Japan
System
1 2 3 4
1
 Toshikazu Nakao
   
2
 Koki Kobayashi
   
3
 Naoto Katagiri
   
4
 Eishi Imakiire
   
5
 Shuta Eguchi
   
6
 Shutaro Mitomo