Raymond Chow Cup Junior Team - Download System
 
Chinese Taipei
System
1 2 3 4
1
 Chung Tai-Che
   
2
 Huang Hao-Wei
   
3
 Chou Che-Min
   
4
 Su Yi-Yen
   
5
 Chen Kuan-Yu
   
6
 Chen Ping-Lin