Xiang Huaicheng Cup Girls Team - Download System
 
Chinese Taipei (Chinese Taipei Blue)
System
1 2 3 4
1
 Peng Li Chun
   
2
 Liu Chia Ling
   
3
 Lee Yi Hsien
   
4
 Wu Meng Fei
   
5
 Chiu Yun-Ju
   
6
 Chen Kuan Hsuan