Khunying Esther Cup Youngster Team - Download System
 
Singapore
System
1 2 3 4
1
 Li Shaowu
   
2
 Kenneth Chan
   
3
 Liu Yu Chen
   
4
 Yu Yuxiang
   
5
 Bay Wei Heng
   
6
 Derek Neo