Xiang Huaicheng Cup Girls Team - Download System
 
Singapore
System
1 2 3 4
1
 Yeo Hui Teng
   
2
 Lim Jing Xuan
   
3
 Dong Muyun
   
4
 Ren Siyu
   
5
 Leong Jia Min
   
6
 Germaine Gan