Xiang Huaicheng Cup Girls Team
 
Chinese Taipei (Chinese Taipei White)
     
CHUNG, Jen Chien CHEN, Shiuan Kang SUN, Li Jen      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Chou Yun Hsien Chou Fang Ju Chang Chia Chi Chen I Chun Chang Kuei Chia Wu Tsai Ni
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Last Update: 22 March, 2015