Khunying Esther Cup Youngster Team
 
China
       
Guo Weijian Hu Jichao      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Cheng Zhiyu Fang Zhengyang Sun Shiyu Wang Xihao Wei Hongji Yin Yichen
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Last Update: 22 March, 2015