Xiang Huaicheng Cup Girls Team
 
China
         
Hou Yunyan      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Deng Xiaojing Yu Xiuting Guan Andi Liu Jing Wang Wan Zhang Runnan
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Last Update: 22 March, 2015