PABF Senior Cup Senior Team
 
China
       
Lin Rongqiang Tao Jianhua      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Lin Rongqiang Zhou Jiahong Sun Ming Tao Jianhua Shen Xiaonong Shen Mingkun
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Best view in browser Google Chrome in resolution of 1024 x 768 Last Update: 19 May, 2015