Rebullida Cup Open Team
 
China
     
Chen Gang Guo Yujun Sun Chengmo      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Kang Meng Li Xiaoyi Sun Shaolin Hu Linlin Hou Xu Liu Jing
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Best view in browser Google Chrome in resolution of 1024 x 768 Last Update: 19 May, 2015