President's Cup Ladies Team
 
China
         
Wang Xiaojing      
(Captain) (Coach) (Manager)      
 
Zhang Yu Wang Hongli Wang Wenfei Shen Qi Gan Ling Ran Jingrong
(Player 1) (Player 2) (Player 3) (Player 4) (Player 5) (Player 6)
 
   

Best view in browser Google Chrome in resolution of 1024 x 768 Last Update: 19 May, 2015