• สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ หนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งกีฬา โดยให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์เป็นเวลา 4 ปี

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 50th APBF Team Championships 2015

  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการสนับสนุนกีฬาบริดจ์ โดยให้ความอนุเคราะห์ผลิตไพ่ สนับสนุนกีฬาบริดจ์

Calendar is not found.
Main Menu
Play Bridge Online
สมัครคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2560
Main Sponsors
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Open Pairs 29 Feb 2016 2016-02-29 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 24 Feb 2016 2016-02-24 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 22 Feb 2016 2016-02-24 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 17 Feb 2016 2016-02-17 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 15 Feb 2016 2016-02-15 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 10 Feb 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 8 Feb 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Swiss Team of Four 4 Feb 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 3 Feb 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 1 Feb 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 29 Jan 2016 2016-02-10 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 29 Jan 2016 2016-01-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 28 Jan 2016 2016-01-29 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 27 Jan 2016 2016-01-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 25 Jan 2016 2016-01-26 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 20 Jan 2016 2016-01-21 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 18 Jan 2016 2016-01-19 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 13 jan 2016 2016-01-14 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 11 Jan 2016 2016-01-14 View Ranking View Hand Record
Swiss Team of Four 7 Jan 2016 2016-01-11 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 6 Jan 2016 2016-01-07 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 4 Jan 2016 2016-01-07 View Ranking View Hand Record

Back
Page of 2